เงื่อนไขการจอง

ขั้นตอนการจองบ้านพัก

1. สอบถามรายละเอียดบ้านพักให้ชัดเจนและตรงตามความต้องการของลูกค้า

2. มัดจำ 50-70% (โอนเงินเข้าบัญชีทันทีหลังตกลงจอง) ถ่ายสลิปส่งมาทางไลน์ พร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล เบอร์โทร วันที่เข้าพัก จำนวนคน ให้ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อให้ทางบ้านพักออกเอกสารรับรองการจองและส่งกลับไปให้

3. เมื่อลูกค้าได้ทำการจองบ้านพักแล้วไม่มีการโอนเงินทันที ทางบ้านพักถือว่าท่านยังไม่ได้จองบ้านพักนะคะ

4. ทางบ้านพักของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณีหากท่านยกเลิกการเข้าพัก(หากมีการเลื่อนการเข้าพักจะต้องแจ้งล่วงหน้า 7-15 วัน)

 

 

เงื่อนไขการเข้าพัก

1. เวลาเข้าพัก 14.00 น. คืนบ้านไม่เกิน 12.00 น.

2. ห้ามนำเครื่องเสียงเข้าในที่พัก (หรือแจ้งก่อนล่วงหน้าค่ะ)

3. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบ้านพัก(บ้านบางหลังค่ะ)

4. เข้าพักเกินจำนวนที่กำหนด เสริม 500/ท่าน

  

Visitors: 4,524,110